Jordskiftesaker på gnr: 2/17

SaksnrSaksnavn
0910-1965-0001HEGGLAND -LANGEID Ø OG N.
0900-2010-0034Langeid øvre og nedre