Jordskiftesaker på gnr: 2/21

SaksnrSaksnavn
0900-1991-0009LANGEID
0910-1971-0007LANGEID
0900-2010-0034Langeid øvre og nedre