Jordskiftesaker på gnr: 3/2

SaksnrSaksnavn
0900-2012-0023Grensa ved Øyetjønn
0910-1965-0001HEGGLAND -LANGEID Ø OG N.
0910-1971-0007LANGEID
0900-2010-0037Langeid nedre og øvre
0900-2010-0034Langeid øvre og nedre
0900-1997-0001Rysstad