Jordskiftesaker på gnr: 3/4

SaksnrSaksnavn
0910-1965-0001HEGGLAND -LANGEID Ø OG N.
0910-1971-0007LANGEID
0900-2010-0034Langeid øvre og nedre
0900-1997-0001Rysstad
0900-2012-0024Støyler i Hudehagsteigen