Jordskiftesaker på gnr: 11

SaksnrSaksnavn
0910-1945-0006AUSTAD NORDRE OG SØNDRE
0900-2008-0023Austad nordre
0910-1971-0009HAUGEN
0910-1963-0005HEISTEIN
0910-9999-0341HEISTEIN SØNDRE INNMARK
0900-1996-0031Hegland øvre