Jordskiftesaker på gnr: 24

SaksnrSaksnavn
0900-1995-0014Nordenaa
0910-9999-0347ROSEVOLL
0910-1956-0013ROSEVOLL - HAUGEN
0900-1996-0024Rosevall
0900-2007-0003Storestøylvegen
0910-1954-0006ÅRAKSBØ