Jordskiftesaker på gnr: 27/9

SaksnrSaksnavn
0910-1951-0002LIBERGSHEI
0910-1970-0001NORDENAA, STOLPESTU M.FL.
0900-1995-0014Nordenaa
0900-2007-0003Storestøylvegen
0910-1948-010BVIK, MIDTGARDEN OG NESE
0910-1954-0006ÅRAKSBØ