Jordskiftesaker på gnr: 32/1

SaksnrSaksnavn
0900-1995-0014Nordenaa
0910-1958-0005SANDNES NORDRE
0910-1964-0008SANDNES NORDRE
0900-2007-0003Storestøylvegen
0910-1948-010BVIK, MIDTGARDEN OG NESE