Jordskiftesaker på gnr: 32/4

SaksnrSaksnavn
0910-1964-0008SANDNES NORDRE
0910-1914-0004SANDNES SØNDRE
0910-1920-0003Sandnes søndre