Jordskiftesaker på gnr: 37/2

SaksnrSaksnavn
0900-1986-0011JORDALSBØ
0910-1936-0001JORDALSBØ
0900-1989-0007SKRELAND
0910-1949-0011SKRELAND FJELLUTMARK
0900-2005-0004Salvehus m.fl.