Jordskiftesaker på gnr: 56/14

SaksnrSaksnavn
0910-1943-0007DALE INN- OG UTMARK