Jordskiftesaker på gnr: 62/1

SaksnrSaksnavn
0910-1924-0006GREIBROK M.FL.
0910-1954-0001ÅSEN
0910-1914-0002ÅSEN OG BAKKE HJEMMEUTMAR