Jordskiftesaker på gnr: 64

SaksnrSaksnavn
0900-2011-0013
0910-1943-0007DALE INN- OG UTMARK
0910-1957-0008FRØYRAK
0900-1996-0037Horverak
0910-1944-0001KLEPP OG BØ
0910-1942-0012TVEITÅ