Jordskiftesaker på gnr: 66/2

SaksnrSaksnavn
0900-2011-0013
0900-1996-0037Horverak
0910-1944-0001KLEPP OG BØ