Jordskiftesaker på gnr: 66/17

SaksnrSaksnavn
0900-1996-0037Horverak