Jordskiftesaker på gnr: 67

SaksnrSaksnavn
0910-1943-0007DALE INN- OG UTMARK
0910-1957-0008FRØYRAK
0910-1923-0006HORVERAK OG BØ
0910-9999-0373HURVERAK
0900-1996-0037Horverak
0910-1944-0001KLEPP OG BØ