Jordskiftesaker på gnr: 83/18

SaksnrSaksnavn
1000-2010-0025BUANE - "SKRENTEN"