Jordskiftesaker på gnr: 110/51

SaksnrSaksnavn
1000-2014-0032TVEITVANN - Nordsiaveien