Jordskiftesaker på gnr: 30/44

SaksnrSaksnavn
1010-1996-0017MIDTHASSEL, gnr. 30
1010-1997-0019ØST/VESTHASSEL gnr. 29,28