Jordskiftesaker på gnr: 111/1

SaksnrSaksnavn
1000-2000-0036BJELLAND PRESTEG, SKJEGGESTAD
1000-2006-0015SUNDET LILLE