Jordskiftesaker på gnr: 154/4

SaksnrSaksnavn
1000-2000-0032MIDBØ/PRESTHUS
1000-1990-0004PRESTHUS