Jordskiftesaker på gnr: 20/3

SaksnrSaksnavn
1010-2001-0007KNABENES mfl, gnr. 221 mfl
1010-1997-0015OUSDAL m.fl., gnr. 21 m.fl.