Jordskiftesaker på gnr: 21/36

SaksnrSaksnavn
1010-2013-0003OUSDAL, gnr. 21