Jordskiftesaker på gnr: 31/4

SaksnrSaksnavn
1010-2002-0023FED, gnr. 31
1010-2011-0040FED, gnr. 31
1010-1935-0004FED/FURESTØL,GNR.31,32
1010-1998-0008KULID, FINTLAND, gnr. 33,36