Jordskiftesaker på gnr: 31/15

SaksnrSaksnavn
1010-2002-0023FED, gnr. 31
1010-1935-0004FED/FURESTØL,GNR.31,32