Jordskiftesaker på gnr: 40/13

SaksnrSaksnavn
1010-2001-0007KNABENES mfl, gnr. 221 mfl