Jordskiftesaker på gnr: 53/15

SaksnrSaksnavn
1010-2003-0004OFTEDAL M.FL. gnr. 53 m.fl.
1010-1972-0004OFTEDAL/STRAND.,GNR.53,54