Jordskiftesaker på gnr: 56/22

SaksnrSaksnavn
1010-1996-0028ØKSENDAL, gnr. 57 m.fl.