Jordskiftesaker på gnr: 63

SaksnrSaksnavn
1010-1869-050ALILAND, GNR. 63
1010-1977-0001LILAND, GNR. 63
1010-1977-0005LILAND, GNR. 63
1010-1990-0012STUHAUG/LILAND, GNR.62,63
1010-1869-0050STUHAUG/LILAND,GNR.62,63
1010-1931-0003STUHAUG/LILAND,GNR.62,63
1010-1997-0014VIRAK, gnr. 65
1010-2010-0035VIRAK, gnr. 65
1010-1964-0002VISLAND, GNR. 61