Jordskiftesaker på gnr: 64/11

SaksnrSaksnavn
1100-2006-0008Aarsvold II
1100-1966-0017STOKKE SØNDRE
1100-1997-0012ÅRSVOLD, GNR. 64