Jordskiftesaker på gnr: 64/32

SaksnrSaksnavn
1100-1966-0017STOKKE SØNDRE
1100-1997-0012ÅRSVOLD, GNR. 64