Jordskiftesaker på gnr: 59/18

SaksnrSaksnavn
1100-1963-0008Raustein og Viste
1100-1954-0016Viste