Jordskiftesaker på gnr: 59/20

SaksnrSaksnavn
1100-1963-0008Raustein og Viste
1100-1954-0016Viste
1100-1962-0008Viste