Jordskiftesaker på gnr: 37

SaksnrSaksnavn
1100-2002-0011BERGE, GNR. 37
1100-2009-0006BERGE, GNR. 37
1100-1958-0011Berge-Gjøise
1100-1959-0017Under-Berge
1100-1968-0019Under-Berge
1100-1957-0016Under-Berge, Bergsholmen
1100-1865-0005Underberge
1100-1908-0028Underberge,Grøndal,Gjøise