Jordskiftesaker på gnr: 12

SaksnrSaksnavn
1210-1987-0005ESKELAND NEDRE GNR. 12
1250-1984-0010ESKELAND NEDRE GNR. 12
1210-1989-0019ESKELAND NEDRE, GNR. 12
1210-1864-0001Eskeland
1250-1977-0011HAUGLAND, GNR. 15
1250-1961-0006KYVIK, GNR. 19.
1210-2011-0013Morken
1210-2003-0002Stord Fjellsameiga gnr. 4-63
1210-1891-0001Stordøen
1250-1980-0038ØKLAND NEDRE GNR. 23