Jordskiftesaker på gnr: 15

SaksnrSaksnavn
1250-1930-0002HAUGLAND, GNR. 15
1250-1941-0004HAUGLAND, GNR. 15
1250-1945-0002HAUGLAND, GNR. 15
1250-1977-0011HAUGLAND, GNR. 15
1250-1954-0005HAUGLAND, gnr. 15
1250-1961-0006KYVIK, GNR. 19.
1250-1956-0004LUNDE, GNR. 18
1210-2011-0013Morken
1250-1957-0004PRESTHAUG, GNR. 14
1210-2003-0002Stord Fjellsameiga gnr. 4-63
1210-1891-0001Stordøen
1250-1953-0006TVEITE/LUNDEMANNSV. 16,17
1250-1980-0038ØKLAND NEDRE GNR. 23