Jordskiftesaker på gnr: 23

SaksnrSaksnavn
1210-2011-0013Morken
1210-2003-0002Stord Fjellsameiga gnr. 4-63
1210-1986-0016ØKLAND NEDRE GNR. 23
1210-1986-0039ØKLAND NEDRE GNR. 23
1250-1980-0038ØKLAND NEDRE GNR. 23
1250-1892-0002ØKLAND NEDRE, GNR. 23
1250-1955-0008ØKLAND NEDRE, GNR. 23
1250-1955-0012ØKLAND NEDRE, GNR. 23
1250-1975-0017ØKLAND NEDRE, GNR. 23
1250-1981-0006ØKLAND NEDRE, GNR. 23
1210-1898-0008Økland nedre udm.