Jordskiftesaker på gnr: 46/10

SaksnrSaksnavn
1210-2009-0005Horneland
1210-2009-0008Horneland
1210-2011-0013Morken
1210-2003-0002Stord Fjellsameiga gnr. 4-63