Jordskiftesaker på gnr: 61

SaksnrSaksnavn
1210-1992-0013MELKEVIK
1210-2010-0052Melkevik og Stokken østre gnr.
1210-2011-0013Morken
1250-1983-0021STOKKEN AUSTRE, GNR. 61
1250-1984-0015STOKKEN ØSTRE GNR. 61
1250-1984-0022STOKKEN ØSTRE GNR. 61
1250-1959-0010STOKKEN, GNR. 61
1210-2003-0002Stord Fjellsameiga gnr. 4-63
1250-1980-0038ØKLAND NEDRE GNR. 23