Jordskiftesaker på gnr: 61/2

SaksnrSaksnavn
1210-2010-0052Melkevik og Stokken østre gnr.
1210-2011-0013Morken
1250-1984-0022STOKKEN ØSTRE GNR. 61
1210-2003-0002Stord Fjellsameiga gnr. 4-63
1250-1980-0038ØKLAND NEDRE GNR. 23