Jordskiftesaker på gnr: 66/4

SaksnrSaksnavn
1210-2014-0009Sørhuglen