Jordskiftesaker på gnr: 81

SaksnrSaksnavn
1250-1881-0004BRUNTVEIT N./Ø. 81, 82
1250-1960-0009BRUNTVEIT NEDRE, GNR. 82
1250-1966-0005BRUNTVEIT ØVRE, GNR. 81
1250-1941-0012BRUNTVEIT ØVRE, GNR.81
1210-1966-0002Bruntveit ø.n.
1210-1997-0024Bruntveit øvre, gnr. 81
1250-1945-0013GJELLAND NEDRE, GNR. 85
1210-1988-0019GJØVÅG -, GNR.72, 73, 74
1250-1981-0030HOPE NEDRE, GNR. 79