Jordskiftesaker på gnr: 89/22

SaksnrSaksnavn
1210-2000-0012Ve ytre, gnr. 89