Jordskiftesaker på gnr: 114/5

SaksnrSaksnavn
1210-1986-0005Bakke
1210-2010-0007Lunde nedre og øvre
1210-2012-0062Lunde øvre
1210-2014-0039Lunde øvre gnr. 114/115/116
1210-2012-0044Lunde øvre m.fl. gnr. 114 m.fl