Jordskiftesaker på gnr: 3/4

SaksnrSaksnavn
1230-2012-0012SÆVARHAGEN KRAFTV. gnr 3 m.fl.
1220-1997-0007VASSEL GNR. 4