Jordskiftesaker på gnr: 9/8

SaksnrSaksnavn
1230-2002-0001BAKKE GNR 9
1220-1935-0013BAKKE INNMARK
1230-2012-0012SÆVARHAGEN KRAFTV. gnr 3 m.fl.