Jordskiftesaker på gnr: 14

SaksnrSaksnavn
1220-1944-0005EIDE
1220-1980-0002ESPELAND
1230-2008-0003SELSVIK GNR 14
1220-1862-0002SELSVIK INN- OG UTMARK
1220-1906-0003SELSVIK INNMARK
1220-1969-0013SELSVIK UTMARK
1220-1962-0009VIK YTRE