Jordskiftesaker på gnr: 10

SaksnrSaksnavn
1230-2008-0008JAKT-VEIGDALEN GNR 10
1220-1985-0007MYKLATUN
1230-2004-0001MYKLATUN GNR 10
1220-1887-0002MYKLATUN M.FL UTMARK
1230-2010-0015MYKLATUN gnr 10,12
1220-1878-0004SÆBØ M.FL. INNMARK
1220-1999-0002VEIGDALEN SKOGSGRENSER
1220-1993-0008VEIGDALEN SAMEIGE GNR 8-13
1220-1998-0004VEIGDALEN-YTTERGR GNR 9-13