Jordskiftesaker på gnr: 12/2

SaksnrSaksnavn
1230-2010-0015MYKLATUN gnr 10,12
1220-1999-0002VEIGDALEN SKOGSGRENSER
1220-1993-0008VEIGDALEN SAMEIGE GNR 8-13
1220-1998-0004VEIGDALEN-YTTERGR GNR 9-13