Jordskiftesaker på gnr: 48/3

SaksnrSaksnavn
1230-2011-0013HÅHEIM gnr 46 m.fl.
1230-1940-0009Ljone utmark
1230-1997-0003TORBLÅ GNR 48
1230-1937-0015Torblå utm
1230-1998-0002ØYDVIN m.fl. GNR 47 m.fl.